Brødrene Ringstad AS Snadderpølse Tasty Lady

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonKlasseinndeling 2018Ringstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2022– NM-vinnerne burde fått automatisk listing– Reduser antallet, ikke vektene på gris