Brødrene Ringstad AS Spekepølse Rødvinspølsa

Jakten på premium-ribbeNortura-leveranser skaper stor frustrasjonKlasseinndeling 2022Ringstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2018– Reduser antallet, ikke vektene på gris