Brødrene Ringstad AS Spekepølse Rødvinspølsa

– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftRingstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2020Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonKlasseinndeling 2018Klasseinndeling 2022