Brødrene Ringstad AS Spekepølse Ulvehyl

Jakten på premium-ribbeAngus-bedriftene forbedret både salg og resultat– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftKlasseinndeling 2020Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonKlasseinndeling 2022