Grilstad AS Pinnekjøtt Stranda oppdelt pinnekjøtt

Klasseinndeling 2019Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kroner– Mye uberettiget og usaklig kritikk av pinnekjøttkvalitet- «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!Klasseinndeling 2023Klasseinndeling 2019