Grilstad AS Pinnekjøtt Stranda oppdelt pinnekjøtt

Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kronerKlasseinndeling 2019Klasseinndeling 2019Beiter midt i verdensarven- «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!Klasseinndeling 2021