Grilstad AS Spekekjøtt Stranda fenalår, 100 g

– «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!Klasseinndeling 2022Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kronerBeiter midt i verdensarvenKlasseinndeling 2024Klasseinndeling 2018