Grilstad AS Spekekjøtt Stranda fenalår, 100 g

Klasseinndeling 2018- Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2022Beiter midt i verdensarvenKlasseinndeling 2020Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kroner