Grilstad AS Spekekjøtt Stranda Marmorert svin

– Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2018Klasseinndeling 2022Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kronerOle Ringdal har utvidet for 50 millionerElse-May Botten besøkte tre medlemsbedrifter