Grilstad AS Spekekjøtt Stranda Speket biff

– «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!Klasseinndeling 2024Klasseinndeling 2022Beiter midt i verdensarvenJørgen Wiig fratrer som konsernsjef i GrilstadGrilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kroner