Håland Kjøtt AS Bacon Pancetta PastaPasta

KBS for kjøtt i tung motbakkeDet beste lutefiskbaconetKlasseinndeling 2018Massiv markedsføring skapte påskeboom hos Håland KjøttVekst for mange bedrifter til tross for et spesielt 2020Klasseinndeling 2022