Håland Kjøtt AS Bacon Tørrsalta Bacon

Klasseinndeling 2022Det beste lutefiskbaconetKlasseinndeling 2018Kjøtthandler med samfunnsoppdragMassiv markedsføring skapte påskeboom hos Håland KjøttFarse på topp i ‘Pølsebuå’