Håland Kjøtt AS Spekepølse Salamisving

Kjøtthandler med samfunnsoppdragVekst for mange bedrifter til tross for et spesielt 2020Gaupset med historisk godt driftsresultat i fjorKlasseinndeling 2022Angus-bedriftene forbedret både salg og resultatStor suksess for småfe-kvelder hos Fatland