Inderøy Slakteri AS

Inderøy Slakter tildelt 40 000 laugskroner- Føler oss dårlig behandlet på OttaFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrumPolitikerbesøk hos Inderøy SlakteriInderøy Slakterimed tre NM-titler– Svekkes av offentlige innkjøpsordninger