Inderøy Slakteri AS Ferdig stekt/kokt Inderøysodd

Inderøy Slakter tildelt 40 000 laugskroner– Svekkes av offentlige innkjøpsordningerKlasseinndeling 2019Klasseinndeling 2019Klasseinndeling 2023Politikerbesøk hos Inderøy Slakteri