Inderøy Slakteri AS Pølse Røster

– Føler oss dårlig behandlet på OttaFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrumPolitikerbesøk hos Inderøy Slakteri– Svekkes av offentlige innkjøpsordningerInderøy Slakterimed tre NM-titlerInderøy Slakter tildelt 40 000 laugskroner