Inderøy Slakteri AS Pølser Grove pølser

– Svekkes av offentlige innkjøpsordningerFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrum- Føler oss dårlig behandlet på OttaPolitikerbesøk hos Inderøy SlakteriResultater NM i Kjøttprodukter 2019Inderøy Slakterimed tre NM-titler