Inderøy Slakteri AS Spekekjøtt Spekerull av elg

– Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2022– Svekkes av offentlige innkjøpsordningerPolitikerbesøk hos Inderøy SlakteriInderøy Slakterimed tre NM-titlerFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrum