Inderøy Slakteri AS Spekepølse Elgsalami

– Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2020Klasseinndeling 2018Fatland og Jæder vil avløse Nortura på OttaFatland og Jæder vil avløse Nortura på OttaKlasseinndeling 2022