Inderøy Slakteri AS Spekepølse Morrpølse

– Svekkes av offentlige innkjøpsordninger- Føler oss dårlig behandlet på OttaPolitikerbesøk hos Inderøy SlakteriInderøy Slakter tildelt 40 000 laugskronerFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrumInderøy Slakterimed tre NM-titler