Inderøy Slakteri AS Spekepølse Straumpølse

Politikerbesøk hos Inderøy Slakteri- Føler oss dårlig behandlet på OttaInderøy Slakterimed tre NM-titlerInderøy Slakter tildelt 40 000 laugskronerFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrum– Svekkes av offentlige innkjøpsordninger