Inderøy Slakteri AS Spekepølse Straumpølse

Klasseinndeling 2022– Svekkes av offentlige innkjøpsordninger- Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2018Fra kjøttkraft til lokalt kraftsentrumPolitikerbesøk hos Inderøy Slakteri