Jens Eide AS

Lokalt fôr blir til lokalt kjøttJens Eide kjøpte brukt i Tromsø75 år med kjøtt i Lillesand– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasserHøyrelederen møtte SørlandsbedrifteneKjøttbransjen ønsker mer kjekjøtt