Jens Eide AS Åpen klasse Bacon

75 år med kjøtt i LillesandKlasseinndeling 2024Det beste lutefiskbaconetJens Eide med tro på framtiden– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasserKlasseinndeling 2018