Jens Eide AS Grill Hamburger av lam

75 år med kjøtt i LillesandKjøttbransjen ønsker mer kjekjøtt– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasserValgte Horn etter 35 år som Nortura-leverandørListhaug til Jens Eide slakteriKlasseinndeling 2022