Jens Eide AS Pålegg Julesuss

75 år med kjøtt i Lillesand– Lærlingene er vår viktigste ressurs– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasserJens Eide med tro på framtidenListhaug til Jens Eide slakteri