Jens Eide AS Pålegg Viltpate

– Lærlingene er vår viktigste ressurs75 år med kjøtt i Lillesand– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasserSpesialitet-godkjenning til Jens EideJens Eide med tro på framtidenListhaug til Jens Eide slakteri