Jens Eide AS Pølser Ostepølse

Kjøttbransjen ønsker mer kjekjøttRøros og Eide har blitt ‘store’ slakterier og brutt en…Halalpølser fra Jens Eide inneholdt svinekjøttNottos med ‘hemmelige’ pølserKlasseinndeling 202275 år med kjøtt i Lillesand