Jens Eide AS Pølser Ostepølse

– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasserJens Eide med tro på framtidenKjøttbransjen ønsker mer kjekjøttKlasseinndeling 2018Røros og Eide har blitt ‘store’ slakterier og brutt…Klasseinndeling 2022