Kuraas AS Grill Spareribs marinert

Klasseinndeling 2022Slik ‘spriter’ grillmester Westerby opp grillmatenKuraas får flere ben å stå påKuraas utvider kraftig og ‘tar hjem’ spekematproduksjonenKlasseinndeling 2018– NM-vinnerne burde fått automatisk listing