MENY AS Pølse Nøkkelpølse rå

Får distribusjonshjelp med lokalmatButikkslakter i særklasseStengt svenskegrense bidro til mersalg på 156 millionerMENY og Grilstad sikret Rørosrein videre driftGir 10 mill. kr til lokalmatprodusenterFlere går etter tilbudene