Nordfjord Kjøtt AS Grill Baby Back Ribs

Nordfjord Kjøtt tatt for etterligningNordfjord Kjøtt doblet produksjonen på en månedKlasseinndeling 2018Nordfjord og Nortura inngikk forlikKlasseinndeling 2024Klasseinndeling 2022