Nordfjord Kjøtt AS Grill Baby Back Ribs

Klasseinndeling 2018Nordfjord og Nortura inngikk forlikKlasseinndeling 2022Slik ‘spriter’ grillmester Westerby opp grillmatenMultivac og Nordfjord ble enigeNordfjord Kjøtt doblet produksjonen på en måned