Nordfjord Kjøtt AS Grill Baconburger Frys 600 Gr

Klasseinndeling 2022Nordfjord Kjøtt doblet produksjonen på en månedNedkjøling uten frys gir bedre kvalitetFjørfeløsninger i mer enn 30 årSlik ‘spriter’ grillmester Westerby opp grillmatenKylling og lokale pølser på Brandbu