Nordfjord Kjøtt AS Grill Cheeseburger

Klasseinndeling 2022Nordfjord og Nortura inngikk forlikSlik ‘spriter’ grillmester Westerby opp grillmatenMultivac og Nordfjord ble enigeRøyken fra Grill-NMNordfjord Kjøtt doblet produksjonen på en måned