Nordfjord Kjøtt AS Grill Lammelår Olinda

Klasseinndeling 2022Resultater NM i Kjøttprodukter 2013Kylling og lokale pølser på BrandbuResultater NM i Kjøttprodukter 2019Klasseinndeling 2018Nordfjord Kjøtt doblet produksjonen på en måned