Nordfjord Kjøtt AS Utenom ordinære klasser Snitzel med ost

Klasseinndeling 2021Klasseinndeling 2018Nordfjord Kjøtt doblet produksjonen på en månedNedtellingen til Årets Julemat i gangPåmeldingen er nå lukketKlasseinndeling 2019