Nortura SA Kake Gilde Hamburger av tørrhengt storfe

Kvoter bidrar til overskudd på storfe og grisGrilstad-suksess med premium-burgerKLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorTaper titusener på feilslått markedsreguleringForeløpige resultater fra DVP-storfeSolid økning i privat slakteandel i fjor