Nortura SA Pålegg Gilde Julesylte rund i bit

Klasseinndeling 2022Klasseinndeling 2023Taper titusener på feilslått markedsreguleringKlasseinndeling 2019KLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorKlasseinndeling 2021