Nortura SA Pålegg Thulefjord Lammerull i bit

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonSparekniven i Nortura kutter nær 150 arbeidsplasserKLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorKlasseinndeling 2021Solid økning i privat slakteandel i fjorKlasseinndeling 2022