Nortura SA Pølser Prior Krydderpølse (Chorizo)

Klasseinndeling 2022Bransjemann som har satt tydelige sporKlasseinndeling 2020Taper titusener på feilslått markedsreguleringKLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorKampen om landets eggleverandører hardner til