Nortura SA Spekekjøtt Gilde modnet fenalår helt

Klasseinndeling 2022Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon– Ta regi på råvaretilførselen!Klasseinndeling 2024KLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorHvem får mindre norsk når Norgesgruppen får mer?