Nortura SA Spekepølse Gilde Favoritt Salami

Klasseinndeling 2020– Ta regi på råvaretilførselen!KLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorKlasseinndeling 2022– Plikter å hjelpe økonomisk med nytt anleggKlasseinndeling 2024