Ole Ringdal AS

Privat foredlingsindustri slår ring om produsentene‘Forvokst’ småbruk fikk mange i arbeidDale åpnet utvidelse hos Ole RingdalOle Fatland er dødKjøttbransjen ønsker mer kjekjøttOle Ringdal har utvidet for 50 millioner