Ole Ringdal AS Grill Marinert svin indrefilet

Privat foredlingsindustri slår ring om produsenteneOle Fatland er dødKjøttbransjen ønsker mer kjekjøttKlasseinndeling 2022– NM-vinnerne burde fått automatisk listingOle Ringdal har utvidet for 50 millioner