Ole Ringdal AS Spekekjøtt Fenalår oppskåret

– «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!Klasseinndeling 2020Klasseinndeling 2024Ole Ringdal har utvidet for 50 millionerKjøttbransjen ønsker mer kjekjøttKlasseinndeling 2022