Smedstuen Gård AS Pølse Wienerpølse

Egglederen som leverer 300 tonn egg fra 15 000 hønerHar sørget for positiv utvikling i 16 årPolitikerbesøk hos Smedstuen GårdOffensiv fjørfesatsing på Holte GårdKlasseinndeling 2018Klasseinndeling 2022