UNIL AS Pålegg Jacobs Utvalgte Provence skinke

Resultater NM i Kjøttprodukter 2017Kvalitetsavvik i svinekjøtt skal kartleggesButikkslakter i særklasseFra råvareleverandør til konseptutviklerForskningsprosjekt om kvalitetsavvik i skinkeResultater NM i Kjøttprodukter 2017