Holte Gård Drangedal AS

Kontaktinformasjon

Holte Gård Drangedal AS
Holtefjella 44
3750 Drangedal
Fylke: Telemark

Telefon: 90 62 73 99

 

EFTA: 536
Slakteri
Fjørfe