Ytre Nordmøre Slakteri AS

Kontaktinformasjon

Ytre Nordmøre Slakteri AS
Industriveien 2
6517
Kristiansund
(Møre og Romsdal)
Phone: 71 58 28 80

 

EFTA: 138
Skjæring