Medlemsauksjon på Islandslam

KLF disponerer rettigheten til å importere inntil 180 tonn islandslam i 2014. Nytt av året er at importen kan foregå innenfor hele tollvarenummer 0204 “kjøtt av sau eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst”.

Import innenfor kvoten er nå tollfri, mot tidligere 2,40 kr/kg. Kjøtt som importeres uten bein omregnes til vekt med bein når kvoten benyttes.

Interesserte medlemmer kan lese mer på våre intranettsider (krever innlogging).

Siste saker