Bli trygg ved kontroll!

I den løpende driften kan feil oppstå, selv ved bevisst og systematisk jobbing. En gjennomgang av ekstern rådgiver kan gjøre besøket av revisjon eller Mattilsynet lettere og billigere.

KLF har utviklet en ti-punkts sjekk for kjøttbedrifter som gjør kontrollen enkel:

  • Internkontrollsystem/ kvalitetsdokumentasjon/ beredskap
  • Bygningsmessige forhold – innvendig og utvendig i forhold til forskrifter eller andre krav
  • Hygienisk utforming av lokaler og utstyr
  • Opplæring
  • Registrering i forhold til styringspunkt/ kontrollpunkt og avviksbehandling
  • Utforming av prøvetakingsplaner og oppfølging av analyseresultater
  • HACCP-planer
  • Leverandørrevisjoner
  • Dyretransport og oppstalling på gård
  • Oppstalling i fjøs på slakteriet

KLF gjør en gjennomgang og påpeker eventuelle avvik, og du får rapportskjema og attest som du kan bruke for videre oppfølging. Vi kan også tilby assistanse til å lukke avvik og rette feil og mangler.

Det gjør vi etter forhåndsavtalt time- eller pakkepris. Selve testen tilbyr vi til fast forhåndsavtalt pris ut fra bedriftsstørrelse og omfanget av gjennomgangen. Ta kontakt for ytterligere informasjon om opplegg og priser.