Sett kvaliteten i system!

Går du deg vill i HACCP, kvalitetssystemer, revisjoner? Er du frustrert over alle reglene og bestemmelsene du som kjøttbedrift må forholde seg til?

KLF kan tilby en totalpakke hvor kvalitetsindikatorene til bedriften blir satt i system. Vi gjennomfører pakken i løpet av en gitt avtalt periode. Innholdet vil være sammensatt og tilpasset våre små og mellomstore medlemmer:

Gjennom totalpakken vil bedriften få på plass:

  • Et oppdatert kvalitets- og HACCP-system
  • Få revidert bedriften etter gjeldene lover, forskrifter, bransjekrav og mattrygghetsstandarder
  • Tilfredsstillendene opplæring av egne ansatte i HACCP
  • Oppgradert og implementert HACCP-systemet i bedriften

Vi vil også gjøre en ny revisjon av bedriften etter implementeringen.

Totalpakken for små og mellomstore medlemmer vil være et prosjekt som strekker seg over 10 arbeidsdager, fordelt etter fastsatt tidsplan.

Ta kontakt med KLF for ytterligere informasjon om opplegg og priser.