Mer enn en tredjedel av slakting hos private slakteri

Private slakteri har pr medio mai økt sin markedsandel med 1 prosentpoeng i forhold til 2010. Økningen i 2010 var på 1,9 prosentpoeng.  Markedsandelen er over 33 prosent.

SLFs slaktetall viste en markedsandel i 2010 på 32,3 prosent ut fra vekt. Den løpende oppdaterte rapporteringen fra Animalia viser en økning på 1,0 prosentpoeng, i disse tallene er noen av de minste slakteriene ikke med, derfor ligger markedsandelen litt lavere i denne grafen

Privat markedsandel

Sterkest er økningen for gris, med ca 1,5 prosentpoeng til 36 prosent og lam med 1,6 prosentpoeng.

Animalias tall  viser denne utviklingen:

Privat markedsandel prosent  
  2009 2010 2011 pr mai
Storfe           26,8          30,2   31,1
Gris           30,9          33,4   36,0
Lam/sau           29,2          32,6  34,2
Totalt           29,2          32,1  33,1

SLFs tall ligger ca 0,2 prosent høyere.

Ser vi bort fra mai måned, der tallene er høyst foreløpige, er økningen for private over 1,5 prosentpoeng hver måned. Vi forventer at økningen fortsetter. Det gjøres et godt arbeid av slakteriene med oppfølging av produsenter, de har nær og har god dialog, og så betyr en høyere betaling mye i en presset økonomisk situasjon.

Siste saker