Miljøaspektet stadig viktigere for MPack

Miljøaspektet stadig viktigere for MPack For utstyrsleverandøren MPack har koronapandemien bidratt til en vridning fra normal service-bistand overfor kunder i kjøttindustrien til mer akuttrelatert bistand. Per A. Sleipnes Ifølge daglig… Les mer

Miljøaspektet stadig viktigere for MPack

For utstyrsleverandøren MPack har koronapandemien bidratt til en vridning fra normal service-bistand overfor kunder i kjøttindustrien til mer akuttrelatert bistand.

Per A. Sleipnes

Ifølge daglig leder Sæming Myhre har selskapet opplevde en nedgang i salget hittil i år på rundt 15 prosent som følge av pandemien, men han innrømmer overfor Kjøttbransjen at han hadde fryktet et høyere omsetningsfall.

Tok seg opp

– Vi opplevde nærmest full stans i ukene etter at Norge ble stengt ned i vår. Særlig på service-fronten var det stille i en lengre periode. Men så utover sommeren tok ting seg kraftig opp og det er i første rekke film og emballasje som har bidratt positivt for oss det siste halve året. Film-salget vårt øker hele tiden og vil nok på sikt utgjøre en stadig større andel av vår omsetning, forteller Sæming Myhre.

Sæming Myhre, daglig leder i MPack.

Bærekraftige løsninger

Salget for MPack fordeler seg grovt sett med 70 prosent på maskiner og 30 prosent på plastfilm/emballasje.

– Vi ser at kjøttindustrien har et stadig sterkere fokus på emballasjeløsninger. Og da snakker vi om bærekraftige løsninger som også fremmer salget av produktene. Som distributør både av maskiner og emballasje, må vi ta høyde for dette i alt det vi foretar oss, påpeker Myhre.

Spent på svenskehandelen

Hans selskap er i stor grad leverandør til de største aktørene i kjøttbransjen, de som produserer relativt store volum. Derfor har ikke pandemien påvirket MPack i dramatisk grad, ettersom typiske volumprodusenter i kjøttbransjen er sterkt eksponert mot dagligvarebransjen som jo har gått svært bra under koronapandemien.

– Det som blir spennende med tanke på neste år, er hvordan eventuelt økt svenskehandel vil prege dette bildet. For det er jo ikke tvil om at norsk dagligvarehandel har profilert sterkt på stenge grenser mot Sverige, fastslår sjefen for MPack.

Solid nettverk

De siste seks årene har MPack jobbet med å bygge opp en avdeling for Emballasje som tar sikte på gjennom sitt nettverk av leverandører i Europa kunne tilby emballasje løsninger som passer til maskinporteføljen.

– Vårt overordnede mål er å vokse som totalleverandør til næringsmiddelbransjen og kunne tilby våre kunder en full gjennomgang og analyse av deres forbruk på film, folie og poser/skåler, samt opplæring og tilby ett bærekraftig alternativ. Dessuten hjelpe kunden å ha kontroll over sine innkjøp og lagerstyring av sin emballasje.

Det grønne skiftet

– Hva legger du i bærekraftig emballasje?

– Stikkordet er det grønne skiftet. Et godt eksempel er emballasjen til Finnmark Rein AS. Her har vi bidratt til at den totale plastbruken er redusert med 80 prosent ved å erstatte plast med papir. I tillegg vil vi stå for opplæring og kjøring av nye og gamle maskiner ved oppstart av ny emballasje. Vår erfaring er at via vårt system kan kundene spare kostnader, optimalisere og strømlinje forme innkjøp og samtidig tilby de mest miljøriktige løsningene som finnes på markedet, understreker Myhre.

MPack har i dag totalt 14 medarbeidere med hovedkontor på Furnes sentralt plassert langs E6 i Innlandet.

Sæming Myhre etablerte MPack AS hjemme i garasjen på Furnes utenfor Hamar i 2000. I 2003 flyttet MPack AS inn i egne lokaler i Nydal Næringspark, også i Furnes, hvor vi har holdt til siden. Disse lokalene huser eget verksted, stort delelager og lager, møterom og kontorer.

foto: www.mpack.no

Europeisk krangel om emballasjemesse

Beslutningen fra Messe Düsseldorf om å gjennomføre Interpack-messen i februar neste år, vekker både harme og irritasjon blant emballasjeaktører i Europa.

Denne messen skulle opprinnelig vært arrangert 7. til 13. mai 2020. Koronapandemien satte imidlertid en effektiv stopper for disse planene. Når er altså månedsskiftet februar/mars 2021 et aktuelt tidsrom for gjennomføringen.

Utenkelig

Etter måneder med forsøk på dialog med arrangørene av Interpack, frem til nå verdens viktigste utstilling av emballasjeteknologi, mottok de italienske selskapene nylig informasjon fra arrangementets arrangør Messe Düsseldorf som bekrefter dem at messen går som planlagt 25. februar til 3. mars 2021.

De italienske emballasjemaskinprodusentenes forening mener det er utenkelig å arrangere messen fra 25. februar til 3. mars 2021. Foreningen mener beslutningen som er tatt av Interpack er uakseptabel.

– Ikke tatt på alvor

Oppfordringen fra den italienske handelsforeningen Ucima, samt andre italienske og internasjonale emballasjeforeninger, om å flytte utstillingen til en annen dato var til ingen nytte.

– Vi handlet i interessene til italienske selskaper ved å utøve vår rolle som en forretningsforening, men våre forespørsler ble ikke tatt på alvor, sier Ucimas styreformann Matteo Gentili.

– Gitt at vi får en gjenoppblomstring av koronaviruset og påfølgende smitteverntiltak vedtatt av regjeringer i hele Europa og andre kontinenter, anser vi det utenkelig å organisere en utstilling som Interpack i løpet av få måneders tid, konkluderer Gentili.

Matteo Gentili, styreformann i den italienske handelsforeningen Ucima.

Håper på revurdering

En internasjonal messe som Interpack krever svært store økonomiske investeringer, særlig i forbindelse med markedsføring. Det er en av grunnene til at den italienske emballasjeforeningen mener det er umulig å sikre en tilstrekkelig avkastning på investeringen hvis tilstedeværelsen av et tilstrekkelig antall besøkende av høy kvalitet ikke kan garanteres.

– Vi føler at beslutningen tatt av arrangørene er uakseptabel fordi det ikke tar hensyn til ønskene til selskaper og vår bransje som helhet. Vi håper virkelig at arrangørene vil revurdere sin beslutning, avslutter Matteo Gentili.

Siste saker